Jaukioje dailės studijos aplinkoje ugdytiniai atlieka įdomias tapybos, piešimo, grafikos, mišrių technikų užduotis, rengia parodas bei sėkmingai dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Kurdami vaikai ieško savyje talentų ir žavių jo atradimo akimirkų. Dailės studijos užsiėmimai teikia daug įspūdžių, lavina vaizduotę, ugdo sugebėjimą pastebėti, suteikia daugiau žinių apie dailę, ir jos šakas.

Dailės studijos veikla skirta 1–10 klasių moksleiviams.

Studijai vadovauja 28 metus darbo su moksleiviais patirtį turinti vyr. mokytoja, kurios auklėtiniai noriai dalyvauja įvairiuose konkursuose, renginiuose ir parodose.

Šioje studijoje:
  • Dalyvausite konkursuose, renginiuose ir parodose.
  • Atskleisite savo meninius gebėjimus,
  • Stiprinsite pažinimo, kūrybiškumo, savirealizacijos jausmus,
  • Lavinsite socialines, komunikavimo ir verslumo kompetencijas.

Vadovė

resized_0011_010-576x1024

Adolfina Litvinienė

Dailės studija
Vyr. mokytoja
Tel: +37061434266
El. p: daile@gvjlc.lt

Taip mes gyvename: