Programa padės vaikams formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius gebėjimus, juos pritaikyti ne tik gamtoje, bet ir praktiniame visuomenės gyvenime. Ugdys patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrins prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselės žygeivystės tradicijas. Skatins vaikus domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuos supratimą apie turizmą, kaip apie vieną iš saviauklos priemonių. Bus supažindinama ir praktiškai mokoma su išgyvenimo gamtoje samprata, išlikimo galimybėmis, priemonėmis, būdais. Pateikiama informacija apie pirmąją pagalbą, ugnies ir įvairių medžiagų panaudojimą. Organizuos vaikų ir jaunimo užimtumą stovyklose vaikų atostogų metu. Programa skirta 10-18 metų vaikams ir jaunimui.

Būreliui vadovauja Ernestas Bukauskas neformalus švietimo mokytojas. Stovyklų ir žygių organizavimas. ,,Dofe‘‘ programos žygio vadovas ir žygio vertintojas. Organizuoja ir ruošia stovyklas. Dalyvauja turistiniuose žygiuose sausumos, vandens, dviračiu ir ekspedicijose. Dalyvauja ir organizuoja viešus renginius. Savanoriauja.

Šiame būrelyje:
  • Darbas komandoje ir pagalba kitam.
  • Išgyvenimo gamtoje ir stovyklavimo įgūdžių.
  • Supratingumo ir brandumo.
  • Savarankiškumo.

Vadovas

resized_0015_003-576x1024

Ernestas Bukauskas

Turizmo būrelis
Mokytojas
Stovyklos administratorius
Tel: +37065570059
El. p: turizmas@gvjlc.lt, stovykla@gvjlc.lt

Taip mes gyvename: