Žūklė – sveiko laisvalaikio praleidimo forma, glaudžiai susieta su gamtos išteklių saugojimu ir gausinimu. Grupės ugdytiniai vykdo gamtosaugines akcijas, sužino naujus masalų ir įrankių gamybos būdus, ruošiami dalyvavimui žūklės varžybose. Būrelyje vaikai ne tik pažįsta žūklės paslaptis, bet ir mokosi pažinti gamtą, stebėti jos dėsnius, būti jautresniais juos supančiai aplinkai.

Programa skirta 4–12 klasių moksleiviams.

Būreliui vadovauja 14 metų darbo su moksleiviais patirtį turintis neformaliojo švietimo mokytojas, kurio auklėtiniai užima prizines vietas Respublikos ir tarptautinėse žūklės varžybose.

Mokytojas gerai žinomas Lietuvos žvejų bendruomenėje itin pasižymėjęs poledinės žūklės ir spiningavimo srityse, bendradarbiauja su kitais šalies žūklės būrelių mokytojais ir žvejų klubais. Nuolat dalyvauja suaugusiųjų žūklės varžybose, organizuoja bei skatina ugdytinių dalyvavimą vaikų ir jaunimo žūklės varžybose. Taip pat dažnas svečias TV laidoje „Vienam gale kablys“.

Šiame būrelyje:
  • Būrelyje ugdytiniai išmoksta pasirinkti ir pasiruošti žūklės įrankius,
  • Pasigaminti kai kurias žūklės priemones, pasiruošia dalyvauti žūklės varžybose.
  • Užsiėmimų metu ugdomos įvairios ne tik profesinės kompetencijos – gebėjimas išklausyti, priimti ir atsirinkti informaciją, informacijos paieškos ir jau turimos panaudojimo kompetencija.
  • Ugdytiniai mokosi išsikelti tikslus ir jų siekti, skatinami rodyti iniciatyvą ir aktyviai veikti,
  • Bendradarbiaudami ugdo pagalbos priėmimo ir suteikimo kompetenciją.

Vadovas

resized_0004_019-576x1024

Raimondas Jocys

Žūklės būrelis
Mokytojas
Tel: +37068427692
El. p: zukle@gvjlc.lt

Taip mes gyvename: